Medlemsskap i föreningar

Medlemsskap i föreningar / Membership in associations
-       Norrlands nation, senior, since 1968
-       Svensk förening för medicinsk informatik, SMI 1969
-       Dataföreningen / Swedish computer society since 1985
-       Svensk Industriförening, SINF (hedersmedlem) sen 1988
-       Swedish Software, SPI (hedersmedlem) sen 1988
-       Riksorganisationen för E-Kompetens, REK (hedersmedl) 1989
-       Effektnet, EU-projektföreningen
-       Rotary E-Club (2410), founding member, since 2011

och några till / and a few more more
FirstMagic 3.2


Sign In