Svenska IT historien

ECN och den Svenska IT historien

ECNs delägare och nyckelperson Bengt Olsen har haft ett intensivt engagemang för god och innovativ användning av datorer sedan 1962. Brottstycken av Bengt verksamhet beskrivs i CV (finns flera olika som tar upp olika aspekter), samt rapporter i samband med Svenska IT historieprojektet från KTH, Dataföreningen och Tekniska Museet. Vidare finns radiointervjuer och filmer t ex på YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=z1mhssdpauk&feature=youtu.be), Vimeo (vimeo.com/28363665), och Bambuser (http://bambuser.com/v/2588385#smcupps).

Bengt deltog i ett möte med nätverket IT veteranerna på Dataföreningen 2002 då Inger Gran föreslog att vi skulle bilda en grupp och skriva en rapport om Svenska IT historien särskilt historien om svensktillverkade datorer. Bengt föreslog att vi skulle utvidga projektet till att omfatta vad olika pionjärer gjorde under perioden 1950-1980, hur olika tillämpningar kom till och hur de  påverkat samhället samt att vi borde söka medel hos Wallenbergstiftelsen, Riksbankens jubilieumsfond m fl, vilka sedermera söktes och beviljades. Projektet beskrivs väl i olika artiklar på nämnda websiter.

Områden där vi satte avtryck är bl a:
- universitetsdatabehandling i allmänhet
- hälsokontroller, särskilt 50-åriga män, gynekologisk hälsokontroll, lungkontroll, 4 årings hälsokontroll, X69 och X71 i Gävleborgs län och A71 och A73 i Stockholms stad.
- IT inom laboratorier på Sjukhus, särskilt Klinisk Fysiologi  med Hjärtkateterisering, EKG tolkning,, Radiofysik- och terapi med bl a dosberäkningar, behandlingsplanering, 3D-modeller av människokroppen, och Neurofysiologi, EEG - och EMG tolkning, Scintigrafi och gammakamera, audiologi mm mm.
- pattern recognition och mönsterigenkänning, särskilt i anslutning till Klinisk Cytologi, Radiologi, Radiofysik och Klinisk Fysiologi.
- artificiell intelligens, t ex vid EKG tolkning, där vi skapade ett lärande system skrivet i LISP för att lära av de duktigaste klinikerna hur man tolkar ett EKG.
- avancerade internationella kollegiala nätverk som: The program library project tillsammans med Educom och Superdatornätverket, båda med ett 100tal användare vardera och med ett 50-tal av världens ledande experter som under några år samarbetade aktivt via KOM systemet och uppringda telefonlinjer (1981-85)
- SkolKom och Skolekom i Danmark idag med 600.000 registrerade användare (båda Bengts initiativ).
- Europas första datanätsprojekt, EIN (European Informatics Network), Bengt var vice ordf 1974 -1986.
- TeleTrusT, Trustworthy Telematics Transactions, ca 1982, Europas första förening som tog fram lösningar och drev frågan om införande av digitala signaturer baserade på RSA och DES för säker handel över öppna osäkra nät. Bengt var dess förste ordförande och efterträddes av Prof Dr Eckart Raubold (som var initiativtagare). Det är dessa säkerhets- och betallösningar som är förhärskande idag. Vi startade även Svenska TeleTrusT vilket påskyndade intresset för säkerhetsfrågor och arbetet inom banker, polis, Televerket, forskare m fl i Sverige.

Dokument som beskriver bl a:
UHÄ framtidsstudie 1978, STUDS utredningen, projektledare och huvudförfattare: (ref J34)
Olsen, B.: Datorerna utvecklas snabbt, Daedalus-Tekniska museets årsbok, 1978/79 p 109-130. (ref J2)
Olsen B: Svenska superdatorhistoria (juli 2008) ref N6
Tidiga E-postsystem (red Per Lundin 2008)
20151228_190746_0.png

Datacentralerna för högre utbildning och forskning (Sofia Lindgren och Julia Peralta, 080327)
Datakommunikation och nätverk före Internet (föredrag 070919, Bengt Olsen).
Slutrapport: IT i universitet och högskolor (Sofia Lindgren och Julia Peralta, 080604)
Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet 1, En översikt, (Milena Dávila, 060217)
Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet 2 Massanalyser och hälsokontroller (Milena Dávila, 060920)
Intervju med Bengt Olsen, "Från matematikmaskin till IT"  (Urban Rosenqvist och Isabelle Dussauge, 061208)
Erfarenhet av datakommunikation och nätverk före Internet. (ref P12 och P13)
HiNC4: Triple Helix Collaboration for eCare in the 1970s (Hans Dahin, Sune Karlson och Bengt Olsen, 140813-15. (ref N10)
Olsen, B. (1992) Third-generation distance education, Int. J. Continuing Engineering Education, Vol 2, Nos 2/3/4, p 90-104. (ref L1)
Några av dessa kan levereras som PDF fil.


FirstMagic 3.2


Sign In