CV Margareta Olsen


1968
Studentexamen vid Skellefteå hal, Allmän linje, språklig inriktning
1964
Studier litteraturhistoria vid Universitetet i Zürich
1964
Fil mag Uppsala universitet: i litteraturhistoria och nordiska språk, historia, engelska och svenska 2
1965- 2006
Undervisat på Gymnasier i Östhammar och Uppsala kommuner
1979-80
AMU Svenska för invandrare
1980-81
Undervisade i Svenska på University of California Berkeley, Dept of Scandinavian.


Har deltagit i flera EU projekt, bl a ReACT 2010-13, utbildning om sociala medier inom Turism.
Projektet ”Tower of Babel” stöd för mångspråkighet i Internationella projekt.