Bengt Olsen articles, publications, mm
Utskriven tisdag den 29 december 2015
Publikationer, artiklar, referenser, vissa föredrag, pek

Disputerade i ”Computational physics” 1968 med avhandlingen:
A0: Numerical Investigations in nuclear and atomic spectroscopy - Methods for design and optimization of particle focussing devices, theoretical studies of perturbed angular correlations, and evaluation of experimental data.
Avhandlingen bestod av sammanfattning och 15 artiklar. ('två av dessa, nr 14 och 17 ingick inte i avhandlingen). Se: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:296933 

A. Methods for Design and Optimization of Focusing Devices.


1
I. Lindgren, B, Olsen, G. Pettersson, and W. Schneider: A Monte Carlo Technique for Investigations of the Focusing Properties of Long Magnetic Lenses; Nucl. Instr. and Meth, 22 (1963) 358-360.
2
I. Lindgren, B. Olsen, G Petterson, and W. Schneider: The focussing Properties of Long Magnetic Lenses, III: ; Nucl. Instr. and Meth, 41 (1966) 331-337.
3
B. Olsen, G. Pettersson, and W. Schneider: A Method for Integration of Particle Trajectories in an Experimentally Determined Magnetic Field: ; Nucl. Instr. and Meth,41 (1966) 325-330
4
T. Groth, B. Olsen, and G. Pettersson: An Alternating Direction Implicit Method Applied to the Calculation of Magnetic Field from a Measured Boundary: ; Nucl. Instr. and Meth, 56 (1967) 61-68
5
T. Groth, B. Olsen, and G, Pettersson: Errors in Measurement of a Magnetic Field versus Accuracy  of Computed Particle Trajectories. A System Analysis. ; Nucl. Instr. and Meth. 55 (1967) 93-104
6
C. Besev, T. Groth, P. Kleinheinz,  B. Olsen, G. Pettersson and W. Schneider: Particle Trajectories in Measured Magnetic Fields: A Comparison between Calculated and Experimental Results; Nucl. Instr. and Meth, 2 (1968), 23-41.
7
C. Besev, B. Castman, R. Norberg, B. Olsen, and G. Pettersson: Computer Investigations of a Double Focusing Spectrometer and a Comparison with Experimental Results: ; Nucl. Instr. and Meth, 62 (1968) 125-146.
8
B. Castman, T. Groth, B. Olsen, and G. Pettersson: On Different Computational Approaches for the Design of a Flat Spectrometer: UUIP-585, Institute of Physics, Uppsala University, Uppsala University (April 1968).
9
B. Olsen, C. Besev, and Johan Colonias: Computer Design and Optimization of Iron Cored Particle Focusing Devices: UUIP-586, Institute of Physics, Uppsala University (April 1968).

B. Theoretical Studies of Pertubed Angular Correlations.  


1
E. Matthias, B. Olsen, and W. Schneider. Influence of a Combined Magnetic Dipole and Non-axially Symmetric Electric Quadrupole Interaction on Angular Correlations, Ark. Fys. 24 (1963) 245-255.
2
K. Alder, E. Matthias, B. Olsen, W. Schneider: Numerical treament of the Theory of Perturbed Angular Correlations, in Perturbed Angular Correlations (eds E. Karlsson, E. Matthias, and R M Steffen, North-Holland Publising Co., Amsterdam, 1964) 247-256.
3
E. Matthias, D.A., Shirely, N. Edelstein, H. J. Körner, and B. A. Olsen: Resonance Destruction of Angular Correlations: 100 RH in Fe and Ni; in Hyperfine Interactions Detected by Nuclear Radiation (eds E. Matthias et. al., North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1968) 878-892.  Före publ som UCRL-17509, 1967.
4
B. Olsen, E. Matthias, and R.M. Steffen: The Effect of Nuclear Magnetic Resonsnce on Angular Correlations and Distributions, UUIP-583, Institute of Physics, University of Uppsala (April 1968).
5
E. Matthias and .B Olsen, Nuclear Magnetic Resonance Detected by Perturbed Angular Correlations, UCRL 17299, 1966.


C. Evaluation of Experimental Data.


1
L. Boström, B. Olsen, W. Schneider, and E. Matthias:  Numerical Analysis of the Time Spectrum of Delayed Coincidences, I: Nucl. Instr, and Meth. 44 (1966) 61-64
2
B. Olsen and L. Boström: Numerical Analysis of the Time Spectrum of Delayed Coincidences, II: Nucl. Instr. and Meth., 44 (1966) 65-72.
3
L.Boström, E. Matthias, B. Olsen and W. Schneider: Application of the least square fit method to multichannel analysis, Arkiv Fysik 30 (1965) 496-


Övriga pek inom fysik: Flera finns uppräknade i Meritförteckning från 1967. Samt ett Phys Rev papper med Matthias och Shirley.

Utöver denna har följande publicerats:

D. Numeriska metoder:

1
FOA utredningar kring numeriska beräkningar av hydrodynamiska ekvationer. 1965-66.
2
Groth, Olsen, Pettersson, An alternating direction implicit method applied to the calculation of a magnetic fields from a measured boundary. Nuclear Instrumetnst and Methods, 56 (1967) p 61-68.
3
Olsen, B: Numerisk behandling av de hydrodynamiska ekvationerna. FOA 4 rapport C 4339-32, feb 1968. 75 sidor.
4
Olsen. B: Ordinary Differential Equations. 12p.
5
Olsen, B: Partial differential equations in computational physics, compiled May 1972, 26 p.
6+
Flera artiklar och föredrag om simulering, MonteCarlo metoder, numerisk integration, mm. Bl a med H O Kreiss

E. Läroböcker/kompendier:

1
Olsen, B,  och Pettersson, G: Lösningar i Fortran till programmeringsuppgifter för AB, Studentförlaget 1965. (dessa såldes bl a av Uppsalastudenternas Intressebyrå) ungefärlig titel,
2
Olsen, B: Beräkningsmetoder för experimentalfysiker I; Kompendium vid Fysiska institutionen, ca 200 sidor, VT 1967
3
Olsen, B: Moderatorskap, konsten att leda elektroniska möten (1997), 27 sidor. + pp-föredrag. Finns elektroniskt.
4
Olsen, B: Vad är datorstödda konferenser? (1996), 44 sidor.
5
Olsen, B: What are computer assisted conferences,  98% färdig, tryckt men saknar fil

F. Artiklar inom fysik utöver avhandlingen

1
Matthias, E., Shirley, D A, Edelstein N, Körner H J and Olsen, B A, Resonsance Destruction of Angular Correlations:  Rh100 in FE and Ni, in Hyperfine Structures and Nuclear Radiations, North-Holland, Amsterdam (1968), p 878-893.
2
Besev C, Castman B, Nordberg R, Olsen B and Pettersson G: Nucl Instr and Meth 62, 1968.
3
Besev, C, Olsen B, Colonias JS: Computer Design and optimization of iron cored particle focusing devices, Nucl Instr & Meth 99, 487-507, 1972.
4
Spec NMR pek m Matthias, Steffen o Shirley från 1970.
+ ytterligare några bl a med John Colonias och även ett i Phys Rev Letters med Shirley och Matthias.

G. Artiklar inom Radiofysik och användning av datorer inom vården.

1
Dahlin, H, Olsen B, Snell J E, Uhr DG: Programs for 3D organ- and body contour description to be used for corrections of inhomogeneities and optimization. Computers in Radiation Therapy, Glasgow 8-10, 1970.
2
Cederlund J, Dahlin H, Olsen B, Snell JE: A program for optimization of the combined dose from applicators and external treatment machines. Computers in Radiation Therapy, Glasgow 8-10, 1970.
3
Karlsson S, Olsen B m fl : Computers in Radiotherapy and Clinical Physiology. Presentation of a Development Project. Aug 1972.
4
Cederlund, J, Jung B, Olsen B, Ragnhult I: Fourth International Conference on the use of Computers in Radiation Therapy, Uppsala, Aug 7-11, 1972, editors mm.
5
Dahlin, Graffman, Jung, Olsen and Snell: Computer applications at a radiotherapy department, (1972) p 249-253. Proceeding U72
6
Olsen, B.: Classification of Systems for Computerized Treatment Planning in Computer Applications in Radiation Oncology, ed Ed Sternick (1976), p 163-67.
7
Olsen, B.: The Probem of Integrity and Confidentiality, in Computer Applications in Radiation Oncoloy, conf Aug 18-23, 1974, bok ed Ed Sternick (1976), p 356-361.
8
Cederlund, Dahlin, Graffman, Hesselius, Olsen, Schneider, Snell: Medical computer network a prerequisite for faster progress in computerized radiation therapy. in Computer Applications in Radiation Oncoloy, ed Ed Sternick (1976), p 529
9
Olsen.B: Användning av en processdatamaskin inom radioterapin vid Uppsala Akademiska sjukhus, 27-28 nov 1970, Nordisk Medicin 1971: 86:1247-1249.
10
Dahlin, H, Olsen B, Schneider W: A computer Network for Computerized Radiotherapy, IAEA panel on ”Dose Computation and Computer Treatment Planning”, Oct 22-25, 1973.
11
Dahlin, H., Olsen, B., Schneider W, Cederlund J, Graffman S, Hesselius I o Snell JE: Integrated use of computers in radi0therapy as a part of a computer network, Toulouse, March 5th, 1974.
12
Carlsson, J, Olsen B: On the process control system and the computer requirements at a 200 MeV therapy Centre, Gustaf Werner Institute; March 1972.
13
Olsen, B., Löfstedt L, Fridén H, Hagbarth KE, Stålberg E, Wallin G: Utredning angående behovet av datamaskinell utrustning till C-lab för Klinisk Neurpfysiologi
14
Computers in Radiation therapy, Aug 7-11, 1972. en av eds
15
Presentation Elemaproj mm några oh bilder
16
+ tiotalet ytterligare artiklar
17

H. Artiklar inom området hälsokontroller

1
Olsen Bengt: Multiphasic health screening in Sweden. Technicon International Symposium, Tokyo, Febr 26-28, 1974. Själva artikeln saknas.

I. Artiklar inom bildbehandling, pattern recognition:

1
Bengtsson E, Holmquist J, Olsen B, Stenkvist B: A System for Recording Pictures of Microscopic Objects using a Moving Stage Photometer and a Mini Computer. Dept of clinical cytology, Uppsala university hospital, Report nr 74:2, 1974.
Computer programs  biomedicine vol 6, p 39-49, 1976.
2
Bengtsson Ewert, Holmquist J, Olsen B, Stenqvist B: SCANCANS. An Interactive SCANning Cell Analysis System. Report 75:2, 1975.
3
Holmquist J, Bengtsson E, Eriksson O, Stenkvist B: A program system for interactive measurements on digitized cell images. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry 6, 1976.
4
Holmquist J, Imasato Y, Bengtsson E, Olsen B, Stenkvist B: A Microspectrophotometric study of Papanicolau-stained cervical cells as an aid in computerized image processing.  J Histochem. and_Cytochem, 24:1218-1224, 1976.
5
Holmquist J, Bengtsson E, Olsen B, Stenkvist B, Noguchi Y: Analysis of grey-level histograms as a method of classifying cells from the uterine cervix. Comput. Biol. Med 6:213-223, 1976
6
Noguchi, Y, Stenkvist B, Holmqvist J, Bengtsson E, Olsen B: Low Resolution Inspection System of Gynecological Cell Specimens. Bull. Electrotech Lab. Vol 39,  nr 5, p293-323, 1975.
7
Stenkvist Björn, Kreiss H.O., Olsen Bengt, Bengtsson Ewert, Holmquist Jan, Utveckling av programsystem för interaktiv bildanalys inom kvatitativ miktroskopi, verksamhetsrapport för 1976 och ny ansökan.
8
Stenkvist Björn, Olsen Bengt, Kreiss H.O. Forskningsprogram för automatisk cellanalys med television och datateknik, 1973, inl febr 1974. Analysis
9
Stenkvist, B, Olsen, B, Kreiss H.O., Holmquist, J, Bengtsson E: Automatisk cellanalys med television och datateknik: Lägesrapport och förnyad ansökan till Cancerfonden.
10
Stenkvist, Björn, Thorén Lars, Jöreskog, Karl G, Olsen Bengt, Rimsten Åke, Bengtsson Ewert, Holmquist, Jan: Investigation of possible correlations between morphological and epidemiological characteristics of breast cancer, RFP No NCI-CB-53854-37, Project No CB-53854-S.
11
Artikel om analys av gammakamerabilder mm vid föredrag i Berlin 1973. Hittar det inte nu.
12
Printerutskrift av cancerceller, i stf plotter + några OH bilder ill pattern recognition
13
SCANCANS - An Interactive Scanning Cell Analysis System. E. Bengtsson, J. Holmquist, B. Olsen and B. Stenkvist. Computer Programs in Biomedicine. 6:39 - 49, 1976, ingen kopia cf 2.
14
Cell Analysis with Computer. B. Stenkvist, E. Bengtsson, J. Holmquist and B. Olsen. Swed. Soc. of Med. Inform. Processing, 1974. Ingen kopia
15
Digital Image Analysis in Cytology (Datorstödd bildanalys inom cytologin). B. Stenkvist, E. Bengtsson, O. Eriksson, J. Holmquist, B. Nordin, B.Olsen, and S.Westman-Naeser.~ Swed. Soc. Med. Inform. Processing, l977.
16
Characterizing Cells with Computer. (Karaktärisering av celler med hjälp av dator). J.~ Holmquist, E. Bengtsson, O. Eriksson, B. Nordin, B. Olsen, B. Stenkvist, and S. WestmanNaeser. Swed. Soc. Med. Inform. Processing, l977.
17
Automated Systems for Cell Analysis (Automatiska system för cellanalys). E.~ Bengtsson, O. Eriksson, J. Holmquist, B. Nordin, B. Olsen, B. Stenkvist and S. WestmanNaeser. Swed. Soc. Med. Inform. Processing, l977.

J. Artiklar inom datorutvecklingen och användningsområden, samarbetssystem, CoP

1
Olsen, B m fl: UHÄ framtidsstudie 1978, projektledare och huvudförfattare: hittar inte just nu.
2
Olsen, B.: Datorerna utvecklas snabbt, Daedalus-Tekniska museets årsbok, 1978/79 p 109-130. Se bok
3
Olsen, B et al; PortaCOM - det elektroniska mötessystemet: (1986),  15 sidor. produktbrochyr
4
Olsen, B,: Cost-beneft analysis of mail & conference systems (1986), On-line Publications, London.
5
Olsen, B: FöretagsKOM - småföretagens informations- och expertsystem, QZ, 1984.
6
Olsen, B.: The COMpetence Network. A communication infrastructure for small and medium sized enterprises (1988). In Research info Networks and Distributed Applications, EUTECO 88 in München, R Speth (editor), Elsevier Science Publisher, Brussels and Luxembourg.

Samma publicerad i Information Network and data communication II, Köpenhamn, 14-17 mars 1988. Khakhar o Iversen editors.
7
Olsen, B.: What is computer conferencing? Printed in various versions 1988-1995.
8
Olsen, B: Was sind computergestützte conferenzen? 1988
9
Speth, Desfosses, Olsen, et al: COST11ter. Final report, Research in the field of Teleinformatics, Final Report, CEC DG XIII.
10
Olsen, B: Samarbetssystem, Kosmos 1990, Fysik och datorer, p 215-230.
11
Olsen B: PortaCOM an electronic conference system; . I Datakonferanser og fjernundervisning, (1990), Paulsen og Søby red, p 139-145. Se bok
12
Olsen. B: Samarbetssystem. Nytt medium för gruppkommunikation. I Datakonferanser og fjernundervisning, (1990), Paulsen og Søby red, p 1-17. Se bok
13
Olsen B: The Competence Network, a communication infrastructure for small and medium sized enterprises. I Datakonferanser og fjernundervisning, (1990), Paulsen og Søby red, p 25-34.   Se 6 ovan!
14
Olsen, B. Nilsson H: KOMSERVE - Ett nätverk för kompetensutveckling och kontakter, 1991
15
Olsen, B. Nilsson H: Europatjänst ett mänskligt nätverk av specialister på Europafrågor. 1992 Komserve AB, 6 sid
16
Olsen B: FirstClass  som stöd i kund- och leverantörskontakter, 940302
17
Olsen B, Zaman M och Eckerström, A, The AGORA 2000 Concept for Business Communication Services, 1992 (Infologics o Continental Business Network) ca 40 sid, presenterades runt världen för ledande teleoperatörer, bl a i HongKong.
18
Olsen B: Kommunal användning av FirstClass, Centrinity 1997
19
Olsen, B: Virtuella företag, kollegiala nät. Centrinity 1997 Föredrag 26 bilder
20
Olsen, B: Vad är datorstödda konferenser? (1996), 44 sidor.
21
Olsen B, et al: FirstClass - Det självklara valet av gruppvara (1996) 16 sid. .
22
Olsen B et al, FirstClass -Det selvfølgelige valget av gruppeprogramvare.(1996) 16 sid
23
Olsen, B: The Competence network - an infrastructure for enterprises to interact with the knowledge industry, in Information Network and Data Communication II, ed Khakhar and Iversen, Elsevier, 1998), p 303-315
24
Olsen, B m fl: Datorn i skolan eller skolan i datorn? Skolan som är öppen 24 timmar om dygnet. (1999), 4 sid. brochyr
25
Olsen, B: Datorstödda konferenser, i Nyhetsbrev om e-handel, nr 3, dec 2000, Ekerlids Handböcker, Jan Sandred redaktör, p 1-40.
26
Olsen B: Erfarenheter av datakommunikation och nätverk före Internet. Föredrag med Tomas Ohlin ett par gånger ca 2006.
27a
27b
Bilaga till kursboken Datafysik, historik om datorer från Pascals additionsmaskin 1645.
Datafysik kursomfattning sid 48-51, juli 1972
28
Olsen B: Regler och gott uppförande, Kurs för PortaCOMvärdar 930420.
30
Niclas Mattsson, IDG: E-mail blir sämre ju mer det används. Corporate computing Intervju med Bengt 941107.
31
Olsen B: Help desk system
32
MacKOM, produktbroschyr MacGruppen, och KOMunity software, Vidakokm, Nicer m fler tilläggsprodukter till PortaCOM.
33 a
Olsen B: Användningen av program för gruppkommunikation ökar mer och mer. Varför räcker inte elektronisk post? 941001
33 b
Work with us and make a FirstClass success in Russia
34
STUDS rapporten, UHÄ rapport 1981:33 99 sid, Bengt skrivit stor del spec figurerna
35
B Olsen, 1993? Computer support for competence networks, publicerad?
36
B Olsen: Gruppkommunikation - effekten för ett kunskapsföretag. 4p, 931129.  Kommundatas användning av KOmmunKom en dataeffektstudie av Hans Köhler.
37
Olsen Bengt, Eckerström Alex: AGORA 2000,  the players. The AGORA concept for Business Communication Services. 920418 PortaCOM, Continental Business Network.
38
COST 11: A Presentation of the European Informatics Network, EIN. Med QZ
39
Olsen B: Att bygga och utveckla nätverk med elektroniskt stöd. Elektronisk gemenskap, community resp kollegialt nätverk. 020321 Smeboxdagen  fd K16

K. Artiklar inom datasäkerhet:

1
Olsen, B.: The Probem of Integrity and Confidentiality, in Computer Applications in Radiation Oncoloy, ed Ed Sternick (1976), p 356-361.
2
Flera artiklar och föredrag om OSIS (Open Shops for Information Services) samt TeleTrusT (Trustworthy telematics translation. 1985- 93.
3
Olsen, B: Samarbetssystem, Säkerhet i öppna nät - TeleTrusT, Kosmos 1990, Fysik och datorer, p 223-226.
4a
Hellberg S Olsen B m fl: Informationssäkerhet och digital signering, särtryck ur Tele 4/91
4b
Hellberg S, Olsen B m fl: TeleTrust - Trustworthy Telematics Transactions, Öppen-Nyckel System och digitala signaturer, OSIS token, Juridiska aspekter, Digital signering - praktiska erfarenheter, i Informationssäkerhet och digital signering, Tele 4/91, 16 sidor.
5
Artiklar i Computer Sweden 1987-93.
6
Olsen, B: Digitala signaturer, mkt pedagogiskt föredrag som hölls kring 1990. Hittar inte just nu.
7
Olsen, B: Digitala signaturer och säkerhet i öppna system. Våren 1991.
8
Olsen, A, Olsen B, Näsström J: Säker kommunikation i öppna nätverk, digitala signaturer, lösningar för EDI och datasäkerhet.
9
Olsen, B: Sigill är inte desamma som digitala signaturer!, KOMunity Software, 1990.
10
Olsen et al: Various implementations of the TeleTrusT concept. 880627.
11
Olsen B: TeleTrusT-implementeringar i MS/DOS. KOMunity Software.
12
Olsen B: PortaCOM with SPT, Message and security systems in open networks, 1989,
13
Olsen B et al: SEMACOM: a TeleTrusT international project for Secure Message Communication, 1988.
14
Olsen, B: Säkerhet i öppna system, s 9+2
15
Olsen, B: SPT-en SEMACOM implementering i PortaCOM. UNIX89, 14-16 nov 1989,
16
17
CruelPixels - Social and business web applications. www.cruelpixels.com
18
4-5 ytterligare artiklar och broschyrer många finns i vedboden på landet :-)


L. Artiklar och broschyrer inom flexibelt lärande:

1
Olsen, B. (1992) Third-generation distance education, Int. J. Continuing Engineering Education, Vol 2, Nos 2/3/4, p 90-104. Obs samma bok om EuroPACE
2
Olsen, B: How to Succeed with CAKE (Computer Aided Knowledge Exchange) NEK-91 Nordens Elektroniske Kunnskapsnettverk,  (1991), p 151-157  ”human networks”
2.5
NEK-91, Nordisk konferense om fjernundervisning, opplaring og dagaformedlet kommunikasjon. Aug 19-20, Oslo, 1991.
3
Olsen B: Distansutbildning - Vad, när, hur och varför, 1994, 12 sidor.
4
Carlsson, R, Karlsson G and Olsen B: Networked PBL teaching the teacher on flexible learning, SIGCS/SIGCUE ITiCSE´97, p 147
5
Cohen I, Karlsson G, Olsen B, Högberg U, Flexible Distance Learning in Mechanics and in the training of trainers. 9p, Xxxx. Caee1999, www.mech.kth/-karlsson/caee99/flexible.html
6
Carlsson, R, Dumbraveanu, R, Högberg, U, Karlsson, G, Löfskog, A och Olsen, B: Distance Teacher Education with Problem Based Learning, 1998
7
Olsen. B: Flexibelt lärande, e-Learning och WBT vid universitet och högskolor, Tutorial, 2003, 8 sidor.
8
Olsen B: Virtual Universities, föredrag vid Univ i Riga, 2003.
9
Olsen B: Distansutbildning - vad, när, hur och varför? Några stolpar, tankar och fakta.
10
Affärsmagasinet: 3:3 generationens distansutbildning, s 32-33,  jan1995 ”grönt särtryck”
11
Carlsson R, Karlsson G and Olsen Bengt: Distance course for Training Trainers in the use of flexible  learning and PBL (1998), presented at LINKS´98, Stockholm,
12
Olsen, B. e-learning - hot och möjligheter (2002), i Sundsvall 42,  021017, p 148-150. + orig OH bilder m anteckningar.
13
Karlsson, Olsen, m fl: Need for Distance EducationLINK´s 90, Oct 26-28, 1998.
14
Carlsson, Dumbravenanu, Högberg, Karlsson, Olsen Distance Teacher Education with problem based learning, June 11, 2001.
15
Olsen, Bengt: Personalutveckling på distans, Kompetensnät Sverige AB
16
Olsen B: FirstClass in education, pedagogical, psychological, technical and organizational issues: Conf in Sheffield
17
Carlsson, Karlsson, Olsen: Fjärran men nära-flexibel utbildning Distance course for training trainers in the use of flexible learning and PBL Monterey July 1998 föredrag + bilder.
18
Olsen B: Tredje generationens distansutbildning. Gruppvaruexperterna ca 1990.
19
Olsen B: Elektroniska skolor: flexibelt arbete i skolan, flexibel utbildning med tredje generationens distansutbildning. Omfattande material i mapp. Gruppvaruexperterna 000820 (Steen H skulle ha i bok!).
20
Olsen: Att bygga en elektronisk skola - datorn i skolan eller skolan i datorn? Norra Latin 980310
21
Olsen B: Införandestrategier för elektronisk kommunikation i mänskliga nätverk, med koppling till behov av marknadsföring, KNS kollegiala nät
22
Olsen B: Competence Management, Information, knowledge, competence and wisdom. 6p
23
OlsenB: Elektroniska konferenser med PortaCOM, Komunity Software 12 sid, Datakommunikasjon 88, Oslo 880202
24
Olsen B: Cost Benefit Analysis 890407, KOMunity Software, 12 sid conf i UK
Samma men 20 sid = manuskript?
25
Olsen B: Från elektronisk post till groupware-från kaos till ordning, 13 sid,  930921
26
Olsen B: Groupware - Samarbetsform för det moderna företaget
+ 20-tal olika föredrag och artiklar i konferensproceedings.

M. Ledarskapsbok.

1
Nordengren M, och Olsen, B: Att leda på distans; (2006) Liber ISBN 91-47-07708-5, 207 sidor, februari 2006.

N. ITH projektet - den svenska IT historien

1
TRITA/HST 2008/5 Davila red, Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet, 1 En översikt: Vittnesseminarium 060217. Se 9 nedan
2
TRITA/HST 2008/6 Davila red, Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet, 1 Massanalyser och hälsokontroller: Vittnesseminarium 060920 se 8 nedan
3
Datorer och hälsokontroller (1960- och 1970-tal).
4
U Rosenqvist och Isabella Dussague, Intervju 50: Från matematikmaskin till IT
5
Tidiga e-postsystem 080214, red Per Lundin, 54s, vittnesseminarium Toni Bergman, Rustan Hedrenius, Björn Sellgren, Bengt Olsen, Jacob Palme, Tomas Ohlin, Lars Ilshammar. Fil Tidiga epostsystem.
6
Bengt Olsen: Svensk superdatorhistoria - några minnesbilder aug 2008.
7
Datacentralerna för högre utbildning och forskning, vittnesseminarium 080327, red Lindgren o Peralta. Benny Brodda, Björn Kleist, Per Svenonius, Bengt Olsen, Jacob Palme, Lennart Nordström, Tomas Ohlin, Ingemar Dahlstrand och Sture Allén. Nederst till vänster: Björn Kleist, Per Svenonius och Bengt Olsen. 55 sidor.
8
Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet2, Massanalyser och hälsokontroller, 060920, vittnesseminarium: Bengt Olsen, Sören Jakobsson, Hans Peterson, Per
Olof Persson, Isabelle Dussauge, Urban Rosenqvist, Sven Lindstedt, Leif Ohlsén, Ingmar
Jungner.
9
Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet1 en översikt, vittnesseminarium 060217, red Milena Davila, Sune Karlsson, Ragnar Nordberg, Georg Matell
Nedersta raden: Hans Dahlin, Bengt Olsen, Björn Stenkvist

10
Bidrag till HiNC4 IFIP WG 9.7 Conference on History of Nordic Computing i Köpenhamn 13-15 augusti 2014.
Title: What can we learn from an early academia, industry and government collaboration health care project in the 1970íes which still influences todays eCare?
Authors: Hans Dahlin,  Pharmacolog AB, Sune Karlsson, retired from Siemens Elema, Bengt Olsen, European Community Networks AB.

O. Projekt

1
Teldok Nr 13, 26 sidor, juli 1989: SkolKom ett elektroniskt konferenssystem för skolan (proj led Monica Andersson). Bengt lanserade iden, var mkt aktiv och skrev stora delar av rapporten.
2
Monica Andersson, Bengt Olsen: IT4 projektrapport: SkolKom ett elektroniskt konferenssystem för skolan, grön rapport27 sidor m, diskussion av resultat
3
Lalla projektet, Lära alla lärare lära med IKT, ansökan Distum jan 2002,
4
IT-Forum 931209, ansökan till NUTEK, Cedergren, Olsen, Haraldsson

P. Diverse, tidningsartiklar, bla insändare o intervjuer:

1
UHÄ framtidscenario för datorernas utveckling 1980-1995, projektledare och huvudförfattare.
2
Artiklar i tidningar som Computer Sweden, ca 5
3
Tredje generationens webbserver - vad är det? Är 2000
4
Insändare i UNT, t ex: Satsa mer på IT i skolan, 15 mars 1997.
5
Olsen, B: SkolKom ett elektroniskt Konferenssystem för skolan som kanske var värt ett bättre öde? Men är det egentligen för sent?
6
Olsen, B: Successful computer conferencing.
7
Artiklar i konferensproceedings, ca 20 varav några är med ovan.
8
Mossheden Kent: Skolan i datorn, m fl, artikel om Bengt Olsen, som nog skrivit stora delar.
9
Rydell Göran: Uppsalaföretag erbjuder intranät för mindre företag. Intervju & Fakta Nr 2, 2002.
10
Anna Ek: Effektiv resa med kontoret på fickan.
11
Internets barndom, Radio P4 Uppland, xx1029,
12
Olsen: Datakommunikation och nätverk före Internet. Allt är inte nytt! Föredrag vid IT veteranerna, 070919, 7 livsepoker
13
Olsen: Min erfarenhet av datakommunikation och Nätverk före Internet. 9 sid+ material
14
KOM-systemet grunden för okänt svenskt programvaruföretag. Datornytt 7/89, Johan Hjelm.
15
Olsen Bengt and Olsen Margareta: Tower of Babel. Multilingual interpretation with feedback mechanisms using collaboration systems. Varna, May 2011. + pp presentation

Q. Patent:

1
B Olsen et al.: Patent i 12 länder för automatisk fokusering av optiska instrument, t ex kameror, optiska mikroskop, elektronmikroskop, TV kameror, robotar etc. 1972-73 till 1992.

R. Utredningar mm.

1
Enkätundersökning i samband med datorstödd ledningsgruppsarbete hos AmuFuture, Dec 1993.
2
Förstudie: Datorstöd till AmuFuture´s ledningsgruppsarbete
3
B Olsen: Konsortium för KOMVUX, kommunal uppdragsutbildning, Grundskolor gymnasier och AV-Centraler.
4
DUC Härnösand, utredning uppdrag Stkt till QZ, 850812
5
Företagarnas elektroniska marknadsplats, utredning till NUTEK 921207

S. CV. Curriculum vitae,

1
Curriculum Vitae för Bengt Olsen, med anknytning till området Kunskaps och  kompetensutveckling. 4 sid
2
Curriculum Vitae för Bengt Olsen, Kompetensnät Sverige AB med anledning av upphandling av IT-konsulttjänster 2004.
3
Meritförteckning från ca 1965, med alla förordnanden
4

T. OH presentationer, föredrag, kurser, radioframträdanden (flera se ovan)

1
Gul mapp med en drös: Steps of a pattern recognition problem, automatisk signalanalys av EEG, activities in neurophysiology at UAS 721129, principles of decision theory, stages of recognition theory, 721122, fingeravtryck, kromosomer,
2
B Olsen; Introduktion till konferenssystem, kurs för personal admin 1993, GruppvaruExperterna
3
B Olsen: Hur man lyckas med införande av konferenssystem, 1993 Portacom
4
Olsen o Borg: Roller och uppgifter i ett konferenssystem, kurs för personadmin. 1993.
5
Olsen: FirstClass integrerad lösning för Internet, extranät och intranät, FC Sweden 54 bilder.
6
Olsen, B. e-learning - hot och möjligheter (2002), i Sundsvall 42,  021017, p 148-150. + orig OH bilder m anteckningar.
7
Olsen B: säkerhet i öppna system, Framtidens kontorsinformationssystem WTC 910426.
8
Olsen, Eriksson: Tror du att lärarna försvinner? Ersätts de av webbkurser? 020614, 564 bilder
9
Olsen: Gruppkommunikation som stöd för mänskliga nätverk, Gruppvaruexperterna WTC 949517
10
Kommunikation och IT i Förening, hos Dataföreningen, Olsen
11
Uppsalaföretag erbjuder intranät för mindre företag. Intervju o fakta nr2/2002, sid 6 Göran Rydell
12
Deltagarlistor Internationella seminariet 64/65 , 1970/71, 71-72 och senare
13
Olsen B: FirstClass partnermöte 980615: FC Business Review session, Government/Local government, successful VAR recruitment, what is a vertical solution?
14
Olsen B: Föredrag om min erfarenhet av datakommunikation och Nätverk före Internet. Presentation för IT veteranerna. 070919.
15
Tjänsteutbud, 6 bra sidor OH, ca 2000?
16
Datakommunikation och nätverk före internet, ppt
17
Internets barndom Radio P4 Uppland torsd 29 okt 20xx kl 8-8.30.
18
Rollen av kollegiala nätverk och communities of practice - en tankesmedja eller think tank är specialfall. REK 110616.