ECN och CSR

ECN och CSR

ECN har ett djupt engagemang i olika sociala frågor. Vi har varit verksamma i olika helt ideella projekt och i några ”halvideella”.  Exempel:
  • IT för invandrare, IT utbildning i samarbete med Sv Dataföreningen. Avslutat
  • ICT4Africa, insamling och reparation av datorer för skolor i Afrika och andra länder. Försågs med Ubunto och gratis program. Leverans i containrar. Avslutat
  • ICT4Equality, med syfte att minska den digitala klyftan i Sverige. Avslutat.  
  • LÄS projektet, syftar till tidig upptäckt och hjälp till ungdomar som lider av vissa psykiatriska funktionsnedsättningar i OCD spektrat. Vilar.
  • Stöttar olika Rotaryföreningars projekt. Pågår.
  • Att skapa aktiv fritid för personer med olika typer av funktionsnedsättningar genom att utnyttja innovativa lösningar för åtkomst till information och kommunikation via nätet. Initiala aktiviteter.

FirstMagic 3.2


Sign In